Mały Pierścień Rowerowy

Na mapach oznaczany też skrótem MPR – najlepiej rozpocząć w Murowanej Goślinie, ponieważ tutaj ma swój umowny początek i koniec. Jego długość to 35,4 km i został poprowadzony przez takie miejscowości jak Kamińsko, Zielonka, Głęboczek, Wojnowo, a w Starczanowie łączy się z Dużym Pierścieniem.

Zaczynamy

Mały Pierścień Rowerowy zaczyna się na ulicy Chabrowej w Murowanej Goślinie. Jadąc tą uliczką przecinamy tory kolejowe linii Poznań – Wągrowiec i kierujemy się na samotny folwark noszący na niektórych dokładniejszych mapach nazwę „Probostwo”(0,8 km). Drogą gruntową wzdłuż folwarku dojeżdżamy do lasu. Początkowo jest to droga piaszczysta, ale później jedziemy już dobrą drogą leśną. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej z Murowanej Gośliny do Kamińska (3,5 km ) i kierujemy się nią w prawo. Po przejechaniu około jednego kilometra, po prawej stronie dochodzi droga do Jeziora Kamińsko. Trasa rowerowa prowadzi dalej do Kamińska. W miejscu, gdzie droga asfaltowa skręca w prawo do Kamińska, jedziemy dalej prosto (lekki skos w lewo) ładną drogą gruntową, przy której od czasu do czasu zauważamy skryte w zieleni domki letniskowe. Po prawej stronie drogi otwiera się miejscami ładny widok na leżące nieco poniżej Kamińsko.

Po dojechaniu do drogi asfaltowej, gdzie łączymy się z trasą R-2., skręcamy w prawo i dojeżdżamy do Kamińska/Pławna. Na skrzyżowaniu (7,3 km) skręcamy w lewo i przejeżdżamy przez Pławno. Po dojeździe do placyku wiejskiego z przystankiem autobusowym skręcamy w lewo w stronę Zielonki, pozostawiając po prawej stronie szlak R-2. Do Zielonki jedziemy ładną drogą gruntową; po prawej stronie możliwość zjazdu do Huty Pustej – niewielkiej osady z leśniczówką. W Zielonce (11,8 km) krzyżujemy się z trasą R-3 i Rowerowym Pierścieniem Powiatowym oraz ze szlakami pieszymi. Dalej przejeżdżamy przez Zielonkę i zostawiając po prawej stronie R-3 i Rowerowy Pierścień Powiatowy jedziemy drogą leśną. Na rozstaju dróg, przy krzyżu, wybieramy lewą drogę. Przy drugiej leśniczówce dojeżdżamy do drogi GłęboczekDąbrówka , którą prowadzi szlak R-4. Skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Głęboczka (15 km).

W drodze do Łopuchówka

Z Głęboczka do Łopuchówka prowadzi ładna bitumiczna droga. Warto zwrócić uwagę na leżące dość nisko po lewej stronie drogi Jezioro Leśne, przy którym znajduje się rezerwat „Żywiec Dziewięciolistny”. W Łopuchówku (17,3 km) przekraczamy drogę asfaltową i drogą gruntową kierujemy się na Worowo. Po lewej stronie mamy krzyż. Po prawej stronie drogi znajdują się zabudowania Nadleśnictwa Łopuchówko. Nad Jeziorem Worowskim, które mamy po lewej stronie trasy, znajduje się miejsce odpoczynkowe. Jadąc dalej drogą leśna przecinamy tory kolejowe linii Poznań-Wągrowiec a następnie dojeżdżamy do szosy tej samej relacji. Po jej przecięciu wjeżdżamy na starą drogę z kostki kamiennej, która doprowadza nas do Wojnowa.

Wyjeżdżając z Wojnowa drogą asfaltową w stronę Długiej Gośliny mijamy kaplicę p.w. św. Jana Chrzciciela z 1914 roku.

Opuszczamy Zielonkę

W Długiej Goślinie (23,3 km) warto zboczyć ze szlaku w prawo, aby zobaczyć zabytkowy kościół drewniany. Trasa rowerowa wiedzie dalej asfaltową drogą na Kąty (25,3 km) gdzie znajduje się leśniczówka, a także kwatera myśliwska. Tutaj przecinamy trasę R-6. Dalej jedziemy w kierunku wsi Białęgi. Przecinamy szosę Murowana Goślina – Oborniki i w Białęgach (28 km) dochodzimy do szlaku R-7. Stąd drogą gruntową dojeżdżamy do Starczanowa (29,8 km, gdzie dochodzimy do końcówki Dużego Pierścienia Rowerowego.

Ze Starczanowa asfaltową drogą jedziemy do Mściszewa (35,4 km) Tutaj spotykamy się z trasą Rowerowego Pierścienia Powiatowego, który od Murowanej Gośliny prowadzi ul. Mściszewską. Od skrzyżowania w Mściszewie jedziemy jeszcze kawałek prosto i skręcamy w lewo na ładną drogę gruntową – ul. Nadwarciańską, którą dojeżdżamy do drogi asfaltowej – ul. Raduszyńskiej. Skręcamy w prawo i po kilku minutach dojeżdżamy do Murowanej Gośliny, a dokładniej do nowego osiedla Zielone Wzgórza (37,7 km). Tutaj kończy się trasa Małego Pierścienia Rowerowego.

Źródło: http://www.puszcza-zielonka.pl/

Tomek
Author: Tomek