Tag: Kołata

Loading...
Miejscowości

Kołata

Cmentarze

Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Kołacie

Przydrożny krzyż Kołata