Tag: Kołatka

Loading...
Dwory i pałace

Ruiny dworu w Kołatce

Miejscowości

Kołatka

Cmentarze

Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Kołatce

Przydrożny krzyż Kołatka