Tag: Pruszewiec

Loading...

Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Pruszewcu

Przydrożny krzyż Pruszewiec