Tag: Pruszewiec

Loading...
Miejscowości

Pruszewiec

Cmentarze

Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Pruszewcu

Przydrożny krzyż Pruszewiec