Tag: Wierzonka

Loading...
Cmentarze

Cmentarz von Tresków w Wierzonce

Ciekawe miejsca

Kuźnia w Wierzonce

Ciekawe miejsca

Szkoła w Wierzonce

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody Aleja

Miejscowości

Wierzonka

Ciekawe miejsca

Folwark Wierzonka

Dwory i pałace

Dwór w Wierzonce

Cmentarze

Grób przy stawach rybnych w Wierzonce

Cmentarze

Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Wierzonce