Tag: głęboczek

Loading...
Pomniki przyrody

Pomnik przyrody Sosna zwyczajna

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody Olsza Czarna

Cmentarze

Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Głęboczku

Grota z figurą Matki Bożej Niepokalanie w Głęboczku

Przydrożny krzyż Głęboczek

Miejscowości

Głęboczek

Ciekawe miejsca

Grodzisko stożkowate Głęboczek

Ciekawe miejsca

Pamiątkowy głaz – Wyprawa Malborska – Głęboczek 1458

Ciekawe miejsca

Opuszczony dom w Głęboczku

Jezioro Głęboczek